Werkwijze bij een gedragsconsult

Door middel van een gedragsconsult en gedragstherapie wordt de oorzaak van het probleem achterhaald en wordt er een advies gegeven voor het oplossen van het probleemgedrag. Bij een gedragsconsult wordt altijd specifiek gekeken naar de onderliggende oorzaak van het gedrag. Voor een succesvol resultaat is het namelijk van belang dat niet alleen de symptomen van het probleemgedrag bestreden worden, maar dat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem wordt aangepakt. Een gedragsconsult bestaat uit drie onderdelen, namelijk het intakegesprek, het gedragsconsult zelf en tenslotte de nazorg.

Het intakegesprek, het gedragsconsult en de nazorg
De eerste stap bij een gedragsconsult bestaat uit een intakegesprek. Deze kan telefonisch plaatsvinden of in de kliniek van uw dierenarts. Tijdens dit intakegesprek kunnen we met elkaar kennis maken, kan ik mijn methode van werken aan u uitleggen en kan ik een inschatting maken in hoeverre gedragstherapie een bijdrage zou kunnen leveren aan het probleemgedrag van uw hond. Aan de hand van dit intakegesprek kunt u beslissen of u wel of geen gedragsconsult voor uw hond wilt.

Bij het gedragsconsult krijgt u van te voren een uitgebreide vragenlijst over het gedrag van uw hond opgestuurd. Deze vragenlijst gaat in op de specifieke omstandigheden en in het bijzonder het probleemgedrag van uw hond. Vervolgens komt er een huisbezoek, waarbij aan de hand van de vragenlijst een uitgebreid gesprek plaatsvindt over het probleemgedrag van uw hond. Tijdens het huisbezoek zal het gedrag van uw hond worden geobserveerd en indien nodig zal er een gedragstest worden uitgevoerd. Aan de hand van de vragenlijst, het gesprek en de gedragsobservaties zal er een diagnose en een daarbij passend advies en behandelingsplan worden opgesteld.  Na het gesprek krijgt u een hand-out toegestuurd, waarbij alle adviezen en behandelingen duidelijk op papier zijn uitgewerkt, zodat u stapje voor stapje kunt gaan werken aan het veranderen en verbeteren van het gedrag van uw hond. Naast dat de training op papier voor u wordt uitgewerkt, zal ik ook met u en uw hond samen de voorgestelde training gaan oefenen. Op deze manier weet  precies wat u zelf in praktijk moet gaan doen om het probleemgedrag van uw hond op te lossen.

Tijdens het uitvoeren van het behandelingsplan wordt er telefonisch of via de email contact met u gehouden. Nazorg is een belangrijk onderdeel en dit betekent dat u altijd terecht kunt voor vragen en ondersteuning. Wanneer het nodig is kan er een afspraak worden gemaakt voor een vervolgconsult of privé training. Echter in praktijk blijkt vaak dat één of soms twee afspraken voldoende zijn om het gedragsprobleem op te lossen.

Tarieven
Een gedragsconsult kost €135,- inclusief B.T.W. Hiervoor wordt u 1 en indien nodig 2 x bezocht. (Mocht een tweede bezoek nodig zijn, dan worden hiervoor dus geen extra kosten berekend)

Verder zijn hierbij inbegrepen het intakegesprek, de vragenlijst, het huisbezoek, het advies- en behandelingsplan en nazorg gedurende 3 maanden.

Voor reiskosten wordt €0,19 cent per km vanaf Nijmegen Noord gerekend